Kennis maken

Wanneer u overweegt om met ons in zee te gaan dan hebben we als eerste een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en zonder kosten. Uw vragen en wensen komen aan de orde en wat wij daarin kunnen betekenen. Vaak wordt gevraagd wat de kosten zijn. Hiervan kunnen wij van te voren een inschatting maken.

Administraties

Het begint doorgaans met de administratie van het bedrijf. Deze dient ingeboekt te worden. Sommige klanten boeken de administratie zelf in, sommigen besteden het aan ons uit. Vervolgens stellen wij de jaarrekening op. Dit varieert van uitsluitend een balans en winst- en verliesrekening tot een compleet rapport. Dit rapport is van belang voor de klant zelf maar bijvoorbeeld ook voor de bank.

Belastingen

Ondernemers hebben te maken met belastingen. In aansluiting op de administratie en de jaarrekening verzorgen wij de belastingaangiften. Dit kan gaan om:

  • Omzetbelasting
  • Loonheffing
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Adviezen

Ongevraagd
Als wij de jaarrekening en de belastingaangifte hebben opgesteld volgt er een gesprek met u om de cijfers door te nemen. In dit gesprek zullen wij ongevraagd adviseren over bijvoorbeeld:

  • Verbeterpunten in het bijhouden van de administratie
  • Risico’s die kunnen spelen
  • Belastingvoordelen

Gevraagd
Uw vragen en wensen komen aan de orde en wat wij daarin kunnen betekenen. Vaak wordt gevraagd wat de kosten zijn. Hiervan kunnen wij van te voren een inschatting maken.

     
Naar boven